Centrálny register zmlúv získal významné ocenenie

28.10.2011 - Naša spoločnosť získala významné ocenenie na medzinárodnom kongrese ITAPA. Riešenie, na ktorom sme spolupracovali s Úradom vlády SR sa umiestnilo na prvom mieste v kategórii nové služby.

Cena ITAPA sa udeľovala v 3. kategóriách Nové služby, Zlepšovanie procesov, Najlepšia prípadová štúdia. Celkovo bolo do hodnotenia zapojených 32 projektov, ktoré hodnotila odborná komisia. Odborným partnerom súťaže je Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a časopis o znalostnej ekonomike a technológiách eFOCUS.

Porota ocenila významný prínos zverejňovania zmlúv k transparentnosti verejnej správy a tiež ocenila rýchle nasadenie a úspešne technické riešenie, ktoré umožnilo doteraz zverejniť viac ako 70 000 zmlúv a tieto sprístupniť viac ako 1 miliónu záujemcov.

Štatistické údaje z 23.09.2011
Cena ITAPA 2011 - 1. miesto