Novinky

Centrálny register zmlúv získal významné ocenenie
28.10.2011 - Centrálny register zmlúv získal významné ocenenie
Naša spoločnosť získala významné ocenenie na medzinárodnom kongrese ITAPA. Riešenie, na ktorom sme spolupracovali s Úradom vlády SR sa umiestnilo na prvom mieste v kategórii nové služby. Cena ITAPA sa udeľovala v 3. kategóriách Nové služby, Zlepšovanie procesov, Najlepšia prípadová štúdia. Ce...
Využite skvelú príležitosť a získajte +20% na vaše PPC
31.08.2011 - Využite skvelú príležitosť a získajte +20% na vaše PPC
Naša spoločnosť a spoločnosť Etarget pre Vás pripravili skutočne lákavú ponuku. Pri objednaní kreditu na správu PPC kampane vám ako bonus dáme 20% hodnoty navyše. Spoločnosť Etarget pôsobí v oblasti cielenej internetovej reklamy.  Veľkou výhodou našej spolupráce so spomínanou spoločnosťou je j...
Zverejovanie.sk
04.01.2011 - Zverejovanie.sk
Zverejnovanie.sk je kvalitné riešenie pre jednoduché zverejňovanie za bezkonkurenčnú cenu, ktoré vyrieši všetky Vaše povinnosti vyplývajúce zo zákona 546/2010. Povinné je zverejniť zmluvu, objednávku, alebo faktúru, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostr...
Centrálny register zmlúv
03.01.2011 - Centrálny register zmlúv
Od 1.1.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., z ktorého vyplýva povinnosť ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správ a podriadených inštitúcii zverejňovať všetky zmluvy na webovej stránke centrálneho registra zmlúv. Komplexné riešenie je postavené na redakčnom systéme SysCom, kto...
ITAPA 2010 s novým webom
08.09.2010 - ITAPA 2010 s novým webom
Deviaty ročník medzinárodného kongresu ITAPA štartuje s novým webovým sídlom. Medzinárodný kongres ITAPA (Informačné technológie a verejná správa) patrí k najvýznamnejším IT podujatiam na Slovensku. Každoročne sa tohto podujatia zúčastňujú stovky zainteresovaných predstaviteľov z rôznych krají...
Bratislava - Nové Mesto s novým webovým sídlom
12.04.2010 - Bratislava - Nové Mesto s novým webovým sídlom
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto v spolupráci so spoločnosťou Aglo solution s.r.o.  zrealizoval a v marci 2010 oficiálne spustil svoje nové webové stránky. Spoločnosť Aglo solution získala zákazku na výrobu internetovej prezentácie tejto mestskej časti ako víťaz verejnej súťaže. Dôležitým kri...
Aglo solutions s novým vzhľadom
02.02.2010 - Aglo solutions s novým vzhľadom
Internetová prezentácia spoločnosti Aglo solution s.r.o. prešla začiatkom roka zmenou z pohľadu grafického ako aj obsahového. Cieľom zmien bolo zvýšenie atraktivity webového sídla a sprehľadnenie ponúkaných služieb a riešení. Jednotlivé časti web stránky boli obsahovo aktualizované a doplnené ...
Optimalizované stránky skončili na popredných priečkach
05.12.2009 - Optimalizované stránky skončili na popredných priečkach
Portál informatizácia.sk uverejnil záverečnú správu z hodnotenia prístupnosti webových stránok štátnej a verejnej správy. Podľa zverejnených výsledkov sa webové sídla inštitúcií vytvorené a optimalizované našou spoločnosťou umiestnili na popredných pozíciách. Internetové stránky boli hodnotené...
Sponzorovali sme stránku materskej školy Dietky-kvietky
11.11.2009 - Sponzorovali sme stránku materskej školy Dietky-kvietky
Naša spoločnosť sa podieľala na tvorbe internetovej stránky pre materskú školu v Lamači (Bratislava). Hlavným cieľom tvorby web stránky bolo zvýšenie informovanosti rodičov o dianí v škôlke ako aj o jej pripravovaných alebo uskutočnených aktivitách. Okrem toho bolo potrebné zabezpečiť pre rodi...
Internetové stránky s vysokou mierou prístupnosti
18.02.2009 - Internetové stránky s vysokou mierou prístupnosti
V mesiacoch december 2008 a január 2009 prebiehala kontrola dodržiavania štandardov prístupnosti webových stránok verejnej správy podľa výnosu Ministerstva financií SR. Kontrola pozostáva z validnosti použitého kódu a kaskádových štýlov podľa štandardov W3ORG, schématické zobrazenie – zrozumiteľn...
Spustená stránka Telekomunikačného úradu SR
04.02.2009 - Spustená stránka Telekomunikačného úradu SR
Začiatkom mesiaca február 2009 bola spustená do prevádzky stránka TÚ SR v novom dizajne postavená na redakčnom systéme SysCom doplneného o moduly, ktoré boli vyvinuté podľa požiadaviek klienta. Cieľom bolo modernizovať grafické zobrazenie stránky, sprehľadniť poskytované informácie do logickýc...
Spoločnosť Aglo solution získala certifikát ISO 9001:2000
12.12.2008 - Spoločnosť Aglo solution získala certifikát ISO 9001:2000
Dlhoročné smerovanie ku kvalite spoločnosti Aglo solution bolo potvrdené zavedením certifikátu ISO 9001-2000 pre manažérstvo kvality. Certifikát je nie len osvedčenie o zvládnutých procesoch pri realizácii internetových aplikácii, ale ja záväzok, že sa budeme ďalej snažiť o maximálnu spokojnosť z...
10.11.2008 - Festival Jeden svet - druhý podhľad na jeden a ten istý svet
Festival Jeden svet prezentuje dokumentárne filmy, ktoré prinášajú odlišný pohľad na udalosti vo svete a poskytujú informácie, ktoré sa nedozvieme z bežného spravodajstva. Festival sprostredkúva divákom vzácny pohľad individuálnych tvorcov z rôznych kútov sveta na udalosti, o ktorých sme už možno...
22.09.2008 - Fanúšikovia belasých majú novú stránku
22.09.2008 bola spustená do prevádzky nová stránka ŠK SLOVAN Bratislava, ktorá okrem nového dizajnu bola kompletne migrovaná na redakčný systém SysCom. Nové funkcie systému umožňujú v administračnej časti pohodlný prístup do ktorejkoľvek časti webu. Je základom pre ďalšie rozširovanie služieb na ...
01.08.2008 - Ministerstvo obrany SR nie len v novom šate
1. augusta boli spustené stránky Ministerstva obrany SR v novom grafickom spracovaní hlavnej stránky a tematických podstránok s dôrazom na uniformitu a prehľadnosť. Okrem dizajnu bol zmenený aj administračný systém pre správu obsahu stránok na redakčný systém SysCom, ktorého funkčnosť bola rozšír...
1 2 »