Konzultačné služby

Konzultačná činnosť patrí medzi služby, ktoré poskytujeme najmä vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti internetových a intranetových riešení. Spoľahnite sa na nás pri vašich otázkach spojených s prevádzkou internetových stránok, internetových aplikácií, alebo intranetových systémoch.

Pomôžeme lepšie identifikovať cieľ a navrhneme stratégiu, ktorá bude vyvážená z hľadiska použitých prostriedkov na ich realizáciu. Tím odborníkov v rôznych oblastiach s praktickými skúsenosťami a výsledkami garantujú vysokú kvalitu poskytovaných konzultácii.

Internetové projekty

- vypracovanie funkčnej špecifikácie
- voľba nástrojov pre podporu projektu
- grafické spracovanie, vizuálna komunikácia
- naplánovanie a forma propagácie

Intranetové aplikácie

- podpora interných procesov a zvýšenie efektivity
- znižovanie nákladov na procesy
- vypracovanie funkčnej špecifikácie
- bezpečnosť prevádzky, zálohovanie a ochrana dát

Propagácia na internete

- internetový marketing
- výber vhodných propagačných nástrojov
- optimalizácia pre vyhľadávače

Prístupnosť a použiteľnosť

- optimalizácia zdrojového kódu
- výber vhodných technológií
- optimalizácie stránok pre vyhľadávače, slabozrakých a nevidiacich
- optimalizácie použiteľnosti stránky


Máme ambíciu stať sa vašim partnerom a zdielať vaše potreby. Participovať pri riešení a napomôcť vám v rozhodovacom procese.