Optimalizácia pre vyhľadávače

Naša spoločnosť poskytuje profesionálne služby v oblasti optimalizácie stránok pre vyhľadávače (SEO), ktorých cieľom je zlepšenie pozícií vo vyhľadávačoch a tým aj zvýšenie počtu návštevníkov stránky.

Napriek vyšším počiatočným investíciam je optimalizácia pre vyhľadávače z dlhodobého hľadiska veľmi efektívna. Výsledkom je nie len samotné zvýšenie návštevnosti stránok ale predovšetkým oslovenie správnej cieľovej skupiny. Mesačné náklady sú pritom nižšie v porovnaní s iným spôsobom propagácie.

SEO audit

Prvým krokom pri optimalizácii stránky je zistenie aktuálneho stavu vykonaním podrobného SEO auditu. Cieľom SEO auditu je odhalenie závažných nedostatkov existujúcej www prezentácie a navrhnutie riešenia pre ich odstránenie. Súčasťou SEO auditu je taktiež analýza kľúčových slov a navrhnutie stratégie a ďalších krokov pre zvýšenie pozície vo vyhľadávačoch.

Naše SEO služby

  • Analýza kľúčových slov
  • Registrácia do katalógov
  • Získavanie spätných odkazov a zvyšovanie pageRanku
  • SEO analýza konkurenčných stránok
  • Optimalizácia textov
  • Odborné konzultácie a poradenstvo