Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Klient: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Realizované: 2012

http://www.minedu.sk/
Redizajn stránky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Pri návrhu bola kompletne prepracovaná štruktúra obsahu s prihliadnutím na prístupnosť, navigáciu a štatistické ukazovatele najčastejšie vyhľadávaných informácii.

Po nasadení redakčného systému SysCom s prispôsobenými nástrojmi a šablónami pre jednoduchú správu obsahu boli zaškolení zamestnanci rezortu, ktorý spravujú obsah svojej sekcie a oblasti ktorým sa venujú.