Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Klient: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Realizované: 2015

http://www.antimon.gov.sk/
Oficiálna stránka Protimonopolného úradu SR s množstvom informácii a databázou prípadov s možnosťou filtrovania a vyhľadávania.