Tvorba software


Intranet

Dôležitú úlohu pri automatizovaní určitých procesov v rámci spoločnosti spočíva využívanie intranetových a extranetových aplikácií. V súčasnej dobe sa intranetové riešenia dostávajú do popredia záujmu moderných spoločností. Intranet dnes nie je iba výsadou veľkých firiem, ale svoje miesto si čora...