Audít stránok

Sprístupnite svoje internetové stránky všetkým užívateľom bez obmedzenia a získajte plnohodnotné a efektívne web stránky spĺňajúce zákonom predpísané štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok. Na základe výnosu Ministerstva financií SR z 8. Septembra 2008 č. MF/013261/208-132 §14 - §23 podľa zákona §13 275/2006 Z. z. sú povinnými osobami organizácie verejnej správy prevádzkujúce informačné systémy a to aj internetové stránky spĺňať tieto štandardy.

Pri výrobe a optimalizácii sa opierame o dlhoročnú prax v oblasti informatizácie spoločnosti (eGovernment). Zárukou kvality sú vysoko hodnotené nami tvorené a optimalizované stránky umiestnené na popredných miestach testovania (http://www.informatizacia.sk/monitorovanie-pristupnosti-webovych-stranok/2824s - http://www.informatizacia.sk/ext_dok-rebricky-2009i/5969c ). Tieto stránky je možné plnohodnotne používať bez obmedzenia funkčnosti či dostupnosti dát aj hendikepovaným návštevníkom (zrakovo, sluchovo a motoricky hendikepovaný ľudia). Stránky sú správne a zrozumiteľne zobrazené aj na alternatívnych zobrazovacích zariadeniach a dokážu spolupracovať s tzv. čítačkami stránok.

Na základe štatistiky Európskej komisie je približne 15 % obyvateľov hendikepovaných niektorou formou postihnutia.  Zrakové, sluchové, alebo motorické obmedzenie môže spôsobiť problémy pri čítaní drobného textu, pohyb na webovej stránke, alebo využiť niektorú zo služieb (formuláre, prihlasovanie, videá, fotogalérie, tabuľky a pod.).
Optimalizáciou stránok a dodržaním štandardov prístupnosti a funkčnosti webových stránok na základe výnosu Ministerstva financií SR (MF/013261/208-132 podľa zákona §13 275/2006 Z. z.) zabezpečíte bezbariérový prístup k obsahu. Zároveň sa vyhnete nepríjemnej pokute.

V snahe o dosiahnutie maximálnej prístupnosti stránok dodržiavame všetky povinné a aj odporúčané pravidlá:
 • WCAG 1.0
 • W3ORG
 • BlingFriendly

Stránky podľa výnosu MF SR musia spĺňať predpísané štandardy, medzi ktoré patria:
 • Zdrojový kód stránok je validný podľa štandardov W3C
 • Obsah stránky je formátovaný v blokoch, ktoré pri vypnutých kaskádových štýloch tvoria logickú a prehľadnú štruktúru
 • Stránka obsahuje pomocné prvky pre slabozrakých a nevidiacich
 • Farebnosť stránky je dostatočne kontrastná
 • Navigácia na stránke je možná pomocou klávesových skratiek a skrytých prvkov
 • Stránka obsahuje všetky požadované informačné a funkčné časti vyplývajúce z výnosu, ako napr.:
  • Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti
  • Identifikácia správcu a technického kontaktu
  • Zverejnenie kontaktných informácii
  • Uverejnenie informácii o kompetencii a poskytovaných služieb
  • Jazyková mutácia podľa požiadaviek (§14 ods. f)
  • RSS pre novinky (§15 ods. a)
  • Fulltextové vyhľadávanie
  • Systém podporuje všetky typy súborov podľa §17 až §23
Okrem toho sú stránky:
 • Testované pod rôznymi prehliadačmi (Internet Explorer, Firefor Mozilla, Opera, Chrome)
 • Optimalizované pre vyhľadávače (SEO)
 • Zabezpečené proti útokom
 • Prevádzkované na užívateľsky prívetivom redakčnom systéme
 • S možnosťou jednoduchého rozširovania funkcie