Portálové riešenia

Podstatou portálových riešení je častá aktualizácia a publikácia článkov. Inými slovami ich úlohou je sústredenie často až tisícok článkov na jednom mieste, ktoré by ako celok mali prinášať kvalitnú informačnú hodnotu.

Častými rozšíreniami týchto riešení je mnohostranné multimediálne prepojenie. Na stránkach tohto typu sa stále častejšie sústreďujú obrázkové, zvukové ako aj video záznamy. Potenciál týchto internetových portálov, je často účelovo riadený. Pre spoločnosti je podobné riešenie vhodné z dvoch smerov. Jedným je priama komunikácia so zákazníkom, pomocou vymedzeného priestoru na stránke (diskusné fórum, reakcie k článkom...). Na druhej strane správne volené portálové riešenie na úrovni intranetu je vhodnou formou komunikácie medzi jednotlivými pracovníkmi ako aj medzi pobočkami. Kvalitný internetový alebo intranetový portál sa ľahko stane neodmysliteľným strategickým nástrojom každej spoločnosti.

V prípade jednotlivcov, klubov alebo organizácií je portálové riešenie vhodné pre zvyšovanie vedomia o danej problematike. Pre vhodné vypracovanie štruktúry portálového riešenia je preto potrebné poznať zámery jeho využitia. V rámci dostupných informácií sa potom stanovia potrebné rozšírenia a vhodné riešenia.

Pri implementácii portálových riešení využívame redakčný systém SysCom, ktorý poskytuje potrebné možnosti pre ich správu. Vďaka robustnosti systému dokážeme vytvárať nadštandardné internetové sídla, ktoré zabezpečujú plnenie svojho cieľa. Funkčnosť stránky je možné kedykoľvek dopĺňať o nové možnosti a prídavné moduly.