Webdesign

Základným pojmom každého produktu je vytvoriť čo najlepší prvý dojem. Z tohto dôvodu kladieme pri tvorbe grafických návrhov veľký dôraz na jej konečné spracovanie. Podávame pomocnú ruku pri vhodnom umiestnení grafických prvkov, ako aj pri samotnom osadzovaní textov a typografii.

Vytvoriť skutočne pozitívny prvý dojem je neľahkou úlohou našich pracovníkov špecializovaných v tejto oblasti. Dôležitú úlohu tu zohráva špičková znalosť grafických programov, poznanie aktuálnych trendov a v neposlednej rade potrieb klienta. Práve zosúladenie uvedených parametrov zaručujú kvalitné výsledky. Počas niekoľko ročných skúseností sme si vybudovali široké portfólio ponúkaných služieb na vysokej úrovni.

Využite naše služby

  • grafické spracovanie internetových stránok
  • výroba reklamných bannerov
  • FLASH animácie
  • výroba loga v prípade potreby vypracovanie design manuálu
  • coorporate identity
  • tlačová (print) grafika - letáky, plagáty, produktové listy, vizitky, hlavičkové papiere, výročné správy
  • grafické spracovanie podkladov pre reklamné nosiče - billboard, reklamné tabule
Naše portfólio ostáva však aj naďalej neuzavreté. Nakoľko sa postupne technológie vyvíjajú a na svet časom prichádzajú nové možnosti propagácie snažíme sa v tomto smere vyvíjať aj my.