Intranet

Organizujte pracovné procesy efektívnejšie a zvyšujte produktivitu práce vďaka dobre nastavenému intranetu. Náš intranetový systém je flexibilný a účinný nástroj, ktorý si kedykoľvek môžete rozšíriť o ďalšie funkcie.

  • Zvýšenie produktivity práce
  • Úspora času
  • Pridelenie rôznych prístupových práv
  • Elektorinický archív
  • Bezpečný prístup k informáciám a službám
  • Zníženie prevádzkových nákladov

Náš intranet je flexibilný nástroj, ktorý vám sprehľadní fungovanie firmy. Všetky dokumenty je možné pridávať, mazať alebo editovať prostredníctvom internetové pripojenia. V prípade potreby sú jednotlivé dokumenty členené do určitých kategórií, účelom čoho má byť prístupnosť pre individuálne členské skupiny.
 
Komunikácia zamestnancov pomocou intranetu vedie k prehľadnému fungovaniu firmy. Intranet zaručí adresnosť a postupnosť priraďovania pracovných úloh. Umožňuje zadávať úlohy konkrétnym zamestnancom s presne stanoveným termínom. V intranete viete sledovať priebeh celých projektov a aktívne do nich zasahovať.  
 

Rýchly vývoj

Prvý prototyp aplikácie je možné mať vo veľmi krátkom čase len vďaka nášmu vývojárskemu nástroju SysCom.

Odbornosť

Sme kvalifikovaný tím, ktorí sa nebojí nových výziev.

Dodanie projektu

Termíny berieme seriózne a snažíme sa ich dodať na čas.

Riaďte svoju firmu efektívne

Zvýšte produktivitu práce pomocou prehľadného intranetu

Chcem sa dozvedieť viac