Zverejovanie.sk

04.01.2011 - Zverejnovanie.sk je kvalitné riešenie pre jednoduché zverejňovanie za bezkonkurenčnú cenu, ktoré vyrieši všetky Vaše povinnosti vyplývajúce zo zákona 546/2010. Povinné je zverejniť zmluvu, objednávku, alebo faktúru, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
Ponúkané balíky riešenia pokrývajú rôzne úrovne potrieb miest, obcí, inštitúcii, a poskytujú dostatočnú flexibilitu v riešení potrieb. Zníženie nákladov je možné dosiahnuť prenájom systému a zároveň zabezpečiť plný súlad so zákonnými požiadavkami.
Pre náročnejších klientom je pripravená aplikácia za jednorazový poplatok s možnosťou individuálnych úprav. V prípade potreby riešenia potrieb organizácie aj pre svoje podriadené inštitúcie je možnosť zakúpenia multilicencie na základe konkrétnych potrieb a špecifikácie.

viac na www.zverejnovanie.sk