Profil spoločnosti

Zameriavame sa na poskytovanie komplexných služieb v oblasti návrhu a implementácie internetových aplikácii a web designu. Klientom ponúkame moderné a efektívne riešenia, ktoré im pomáhajú plniť ich obchodné ciele. Naša spoločnosť pôsobí na trhu viac ako 10 rokov.

Produkty a služby

Portfólio našej spoločnosti tvoria predovšetkým nasledujúce služby a produkty:

  • návrh a vývoj internetových riešení a aplikácie na kľúč
  • e-commerce a portálové riešenia
  • návrh a vývoj intranetových aplikácií

Systém manažérstva kvality ISO 9001:2000

Od roku 2008 je kvalita systému manažérstva spoločnosti Aglo Solutions overená aj certifikátom ISO 9001. Tento certifikát možno vnímať aj ako záväzok pre ďalšie zdokonaľovanie a skvalitňovanie poskytovania služieb.

Vízie spoločnosti

Cieľom spoločnosti je zabezpečiť spokojnosť s poskytovanými službami a vytváranie trvalého vzťahu so zákazníkom. Našou ambíciou je stať sa jeho stabilným partnerom pre internetovú komunikáciu a intranetové riešenia.

Aplikujeme vlastné softvérové riešenia zamerané na efektívne dosahovanie cieľov klienta. Naša spoločnosť zabezpečuje rozvoj a zdokonaľovanie internetovej aplikácie SysCom ako robustnej platformy pre rýchly a efektívny vývoj internetových a intranetových aplikácií.

Víziou spoločnosti je stať sa významnou technologicko-konzultačnou spoločnosťou na trhu informačných technológií v oblasti internetových a intranetových riešení s cieľom rozvíjania vlastných technológii a ďalšieho rastu.