Systém riadenia kvality

Naša spoločnosť zaviedla v roku 2008 systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001. Získaním certifikátu v obore "Návrh a vývoj internetových aplikácií" tak potvrdila dlhodobé smerovanie spoločnosti.

LL-CUvedomujeme si, že základom spokojnosti klienta sú kvalitné riešenia a zvládnutie procesov v každej fáze projektu. Neustále zlepšovanie jednotlivých činností a systematické riadenie organizácie smeruje k lepšej organizácii projektov, znižovaniu rizík a zvyšovaniu produktivity.Získanie certifikátu je pre nás záväzkom k dlhodobému zlepšovaniu kvality poskytovaných služieb a produktov.

ISO 9001:2000 small